Kıbrıs’ın Dili konusunda çok farklı söylemler vardır. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ada için bu durum da doğaldır. Kıbrıs uzun yıllar, Osmanlı egemenliğinde kaldıktan sonra 1878 yılında İngilizlerin kontrolüne geçmiş, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş; ancak bu cumhuriyet 3 yıl sonra yıkılmıştır. Şu an Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkler ve güneyinde ise Rumlar yaşamaktadır. Peki Kıbrıs’ın dili nedir?  Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkçe ve güneyinde Rumca konuşulmaktadır. Rumca ise Yunanca ile benzerlik gösterse de çok küçük farklılıklar da mevcuttur. Adanın her iki kesimindeki insanlar da genel olarak İngilizce de bilmektedir. Zaten İngilizce evrensel dil olarak hemen hemen Dünya’nın her yerinde konuşulmaktadır. Özellikle son yıllarda Rus nüfusun artmasıyla beraber turistik yerlerde Rusça konuşulmaya başlanmıştır. Artan Rus nüfusu ve beraberinde gelen aileler nedeniyle Rusça da ciddi bir biçimde yaygınlaşmaya başlamıştır. Yine de Kıbrıs’ın resmi dili değildir.

Kıbrıs’ın Dili, kısacası kuzeyde Türkçe ve güneyde ise Rumca’dır. İngilizce de çok yaygın konuşulan ama resmi olmayan bir dildir.