SEOEnter a focus keyphrase to calculate the SEO score

Kıbrıs tarihi, çok eski dönemlerden başlamaktadır. Kıbrıs tarih boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden uzun uzadıya bahsetmektense Kıbrıs Tarihi hakkında kısa bir kronolojik sıralama verip, özellikle Kıbrıs’ta Osmanlı İmparatorluğu, İngiliz Dönemi ve Türk hakimiyetlerine değineceğiz.
MÖ 10000-9000 yıllarında Cilalı Taş Devrinde Kıbrıs’ta ilk yaşam izleri görülmektedir. Özellikle Anadolu’dan gelen göçlerin Adada nüfusu oluşturduğuna inanılıyor.
Kıbrıs MÖ 1500’lü yıllara kadar bağımsız olarak gelmesine karşın bu tarihten sonra ilk kez Mısır İmparatorluğu egemenliğine giriyor. MÖ 1200 yıllarında Kıbrıs Hitit egemenliğine girse de yeniden Mısır egemenliği Adada görülüyor.
MÖ 1000 yıllarında Kıbrıs’da Fenike dönemi görülmüş ardından Asurlular Kıbrıs’ı kısa süreliğine ele geçirmeyi başarsa da MÖ 669 yılında Kıbrıs kısa süreliğine bağımsızlığına kavuşmuştur.
Tabiki bu bağımsızlık süresi de çok uzun kalmamış, MÖ 570 yılında Kıbrıs yeniden Mısır hakimiyetine girmiştir. Perslerin MÖ 525 yılında Mısır’ı ele geçirmesiyle Kıbrıs’ta Pers hakimiyeti baş göstermiştir.
Makedonyalı Büyük İskender’in MÖ 333 yılında Perslere karşı kazandığı zaferden sonra Kıbrıs’ta Antik Yunan dönemi başlamıştır.MÖ 323 yılında Büyük İskender’in ölümüyle Makedonya dağılmış ve Kıbrıs Ptolemaios Hanedanlığı’nın egemenliğine girmiştir.
Kıbrıs’da Roma İmparatorluğu dönemi MÖ 30’lu yıllarda başlamış, MS 394 yılında İmparatorluğun parçalanmasıyla Ada Bizans İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir.
Adaya bundan sonra Arap Akınları başlamış ve 688 yılından 868 yılına kadar Kıbrıs’ta Bizans-Arap yönetimi etkin olmakla beraber 868 yılından sonra Ada tekrardan Bizans hakimiyetine girmiştir.
Ada sonrasında Arapların ve tekrardan Bizans’ın eline geçse de XII. Yüzyılın sonunda Adada yaklaşık 300 yıl sürecek olan Lüzinyan egemenliği başlamıştır. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun Adayı ele geçirmesine kadar, sırasıyla Cenevizliler, Memlükler ve Venedikliler Kıbrıs’ta hüküm sürmüştür.
Kıbrıs tarihi açısından önemli gelişmeler 16. Yüzyılda da yaşanmaya devam etmiştir. 1571 yılında Kıbrıs Adasının fethi Osmanlı İmparatorluğu tarafından tamamlanmış ve Adaya özellikle Karaman Eyaletinden ciddi bir nüfus taşıması olmuştur. 1878 yılına gelindiğinde, Osmanlı İmparatorluğu, Rus tehdidine karşı Adayı İngilizlere kiralarken, 1914 yılında Birleşik Krallık, Osmanlı İmparatorluğunun karşı cephede olmasını bahane ederek Kıbrıs’ı tek taraflı olarak ilhak etmiştir.
1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile Kıbrıs’taki İngiliz varlığı resmen tanınmıştır.1931 yılından itibaren Enosis (Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak) amacını gerçekleştirmek için Rumlar Kıbrıs’ta ayaklanma faaliyetlerine başlarken, 1955 yılında Kıbrıslı Rumların kurduğu EOKA Birleşik Krallığa karşı faaliyete geçmiştir.
1960 yılında Ada, Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını ilan etmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ömrü ise 3 yıl sürmüş ve 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs’ta sorunlar baş göstermiş, 20 Temmuz 1974 tarihinde Adaya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir Harekat gerçekleştirilmiş, sonrasında da 15 Kasım 1983 tarihinde tek taraflı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Ancak KKTC’yi şu an sadece Türkiye Cumhuriyeti tanımaktadır. Yapılan barış görüşmeleri halen daha sürmektedir.
24 Nisan 2004 tarihinde Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan referandum halkın onayına sunulmuş Türk tarafı “Evet” derken Rum tarafı “Hayır” demiştir. 1 Mayıs 2004 tarihinde Kıbrıs’taki Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği’ne üye olmuş ve barış görüşmeleri halen daha belli aralıklarla devam etmektedir.

Kıbrıs tarihi ile ilgili olarak sizlere kısa bir bilgi vermiş olduk.