KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE GİRİŞ:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yaparken nelere dikkat edilmelidir?

 KKTC’ye giriş-çıkış işlemleri limanlardan ve kapılardan, geçerli pasaport veya seyahat belgesi ile yapılır.

Vize alabilmek için pasaport geçerlilik süresi ne olmalıdır?

 • KKTC’de elçilik, konsolosluk veya temsilciliği olan ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği ülkeleri yurttaşlarına girişte vize verilebilmesi, en az 2 ay geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır.
 • Bu şahıslar dışındaki şahıslara girişte vize verilebilmesi için en az 6 ay geçerli pasaport ile giriş yapmaları gerekir.
 • Çalışma İzni Vizesi; KKTC’ye Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası kurallarına göre ön izin ile gelen kişilere 30 gün süreli olarak verilir. Ülkede elçilik, konsolosluk veya başka temsilciliği olmayan ülke yurttaşlarına çalışma izni vizesi verilebilmesi için en az 2 yıl geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır.

GENEL BİLGİLER:

 • KKTC’de vize ile kalış süresi, her defasında 90 günü ve her 180 günde 90 günü geçemez. Yüz seksen günde doksan gün kalışın hesaplanmasında, ülkeye girişten itibaren kırk sekiz saat içerisinde çıkış yapılan kalışlar yurt içinde kalış olarak hesaplanmaz
 • KKTC’ye gelmeden önce vize alma zorunluluğu olan ülkeler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. KKTC, Ermenistan, Nijerya ve Suriye’ye vize uygulamaktadır. Belirtilen ülke vatandaşları KKTC’ye gelmeden önce yurt dışındaki KKTC temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir.
 • Ülkede yasal izinli olanlar ile ikamet izni muafiyeti olan yabancılardan, KKTC’ye girişte vize aranmaz.
 • Vize başvurusunda bulunan yabancılardan, girişte Muhaceret Memuru tarafından, bilgi veya belgeler istenebilir, sorumlu birim tarafından kontrol yapılabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişte sınır kapılarında verilen vize hangi şartlar ile uzatılabilir?

 1. Turistik amaçlı gelmişse, vize bitiminden sonra kalış için ödenmiş rezervasyonu ve makbuzu varsa en fazla 90 güne tamamlanabilir.
 2. İkamet izni niyeti olmayıp vize alan, sonrasında ise ikamet iznine başvurmak isteyen kişilere, ikamet izni koşullarını taşıması halinde, verilen vize süresi en fazla 90 güne tamamlanabilir.


VİZE TÜRLERİ VE SÜRELERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verilen Vize türleri ve süreleri:

(1)Turizm Vizesi: Ülkeye turistik ziyaret amacıyla gelen kişilere verilir.

(i) Otel ya da başka bir tesiste kalacak olanlara ya da bu amaçla konut kiralayanlara en fazla 30 gün;

(ii) Sınırlama getirilmemesi halinde bir yakınının evinde kalacak olanlara en fazla 60 gün,

 (iii) Sınırlama getirilmemesi halinde, üçüncü dereceye kadar bir akrabasını ziyaret edeceklere en fazla 60 gün,

(iv) Ülkeye resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlik, sağlık turizmi ve benzeri amaçlarla gelenlere, bu durumlarını ·göstermeleri halinde, gösterdikleri sürenin 1 hafta fazlası ile sınırlı olarak verilir.

 (2) Staj, Kurs, Değişim Programı, Hizmet İçi Eğitim Vizesi: Ülkeye staj, kurs, öğrenci değişim programı ve hizmet içi eğitim amacıyla gelmek isteyen yabancılara, bu durumlarını belgelemeleri halinde, belgeledikleri sürenin 1 hafta fazlası ile sınırlı olarak verilir.

(3) Çalışma izni Vizesi: Ülkeye Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca ön izin ile gelmiş olan kişilere 30 gün süreli olarak verilir. Ülkede elçilik, konsolosluk veya başka temsilciliği olmayan ülke yurttaşlarına böyle bir vizenin verilebilmesi, en az 2 yıl geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır.

(4) İş Kurma izni Vizesi: Ülkeye iş kurma amacıyla gelen kişilere, iş kuracak sermaye sahibi olduğunu göstermesi halinde, 30 gün süreli olarak verilir.

(5) İkamet izni Vizesi: Belirtilen ikamet izni türlerinden birisine başvurmak için KKTC’ye giriş yapacak olan yabancılara aşağıdaki koşullara göre, farklı bir süre öngörülmemesi durumunda 90 gün süreli vize verilir:

 1. Aile İkamet İzni Başvurusu İçin Vize: Aile ikamet izni için başvuru yapacak olan yabancılara, ülkeye girişlerinde bu amaçla geçerli olan ikamet izni vizesi verilir.
 2. Taşınmaz Mal Sahipliği Nedeniyle Vize: Taşınmaz mal sahibi olup bunu kanıtlayan tapu belgesi gösterenlere bu amaçla vize verilir.
 3. Öğrenci İkamet izni Başvurusu İçin Vize: Öğrenci ikamet izni almak için KKTC’ye gelen yabancılara, öğrenci kayıt veya ön kayıt belgesi sunmaları üzerine 60 gün süreli vize verilir.
 4. Adli ve İdari Amaçlı Vize: Ülkeye adli veya idari makamların talepleri veya kararları üzerine gelenlere, bu görev süreleri kadar geçerli vize verilir.
 5. Bilimsel Araştırma Amaçlı Vize: Ülkeye bilimsel araştırma amacı ile gelenlere, bu gibi araştırma süresi kadar geçerli vize verilir.
 6. Ülkedeki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Vize: 14’üncü maddenin 2’nci fıkrasının (f) bendi uyarınca İkamet izni başvurusunda bulunabilecek olanlara, bu amaçla 30 geçerli vize verilir.