KKTC Vatandaşı Nasıl Olunur?

KKTC vatandaşı nasıl olunur sorusuna cevap için hazırlanan makalemiz size yardımcı olacaktır. Başta KKTC Anayasası olmak üzere 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın ilgili maddeleri KKTC vatandaşlığının nasıl kazanılacağını düzenlemektedir. Diğer ülke vatandaşlıklarıyla kıyaslandığınında KKTC vatandaşlığı için zor şartlar ileri sürülmemektedir. Genel olarak KKTC vatandaşlığı aşağıdaki yollardan birisiyle kazanılabilir:

1-Kıbrıslı Anne-Baba Aracılığıyla KKTC Vatandaşlığının Kazanılması

2-Yasa Yoluyla KKTC Vatandaşlığının Kazanılması

3-Evlatlık Alınarak KKTC Vatandaşlığının Kazanılması

4-Doğum Yoluyla KKTC Vatandaşlığının Kazanılması

5-Evlilik Yoluyla KKTC Vatandaşlığının Kazanılması

6-Bakanlık Kararı ile Genel Olarak KKTC Vatandaşlığının Kazanılması

7- Bakanlar Kurulunca İstisnai Olarak KKTC Vatandaşlığının Kazanılması

1-Kıbrıslı Anne-Baba Aracılığıyla KKTC Vatandaşlığının Kazanılması:

            Kıbrıslı Türk anadan doğan veya Kıbrıs ya da Kıbrıs sınırı dışındaki Kıbrıslı Türk babadan doğan çocuklar doğuştan KKTC vatandaşı olurlar. Bu çocuklar reşit olduklarında seçme hakkı kazanırlar. Bu şahıslar reşit olmaya müteakip 3 yıl içerisinde ikamet ettiği yerdeki KKTC elçiliğine ya da konsolosluğuna başvurarak KKTC vatandaşlığından çıkabilirler. 

2-Yasa Yoluyla KKTC Vatandaşlığının Kazanılması:

            KKTC Anayasası’nın 67. maddesine göre

  1. (a)1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Andlaşmasına bağlı “D” eki uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığını kazanan ve 15  Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ta yerleşik bulunan; ve

     (b)15 Kasım 1983 tarihinden önce Kıbrıs Türk Federe Devleti yurttaşlığına kabul edilen herkes, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşıdır.

2-  1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Andlaşmasına bağlı “D” Eki uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olma hakkına sahip olup 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ta yerleşik olmayan Türk asıllı Kıbrıslı’ların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığını kazanma hakları saklıdır.

3-(a) Yurttaşlığa  hak  kazandığı  halde  bu  hakkını  kullanmadan ölen bir baba veya ananın çocukları ile bu gibi kişilerin dul eşleri, başvuru yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  yurttaşlığını alabilirler.

(b) Babası veya anası Kuzey Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti  yurttaşı  olan  ve 15 Kasım 1983 tarihinden   sonra  Kuzey   Kıbrıs’ta  doğan  çocuk,  Kuzey   Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti yurttaşıdır.

3-Evlatlık Alınarak KKTC Vatandaşlığının Kazanılması:

            Normal evlatlık alma durumunda KKTC vatandaşlığı verilmez. Buna karşın evlatlık alınan kişinin küçük olması, vatansız olması, anne ve babasının olmaması veya nerde olduklarının bilinmemesi durumlarında KKTC vatandaşlığı evlatlık alınan kişiye verilecektir.

4-Doğum Yoluyla KKTC Vatandaşlığının Kazanılması:

            Anne ve babası yabancı uyruklu olup KKTC sınırları içerisinde doğan çocuklar, iki ülke ile anlaşma olması halinde, doğum anından itibaren KKTC vatandalı kabul edilmektedir. KKTC sınırları içinde bulunan sahipsiz çocuklar aksi kanıtlanmadıkça Kıbrıs içinde doğmuş sayılır.

5-Evlilik Yoluyla KKTC Vatandaşlığının Kazanılması:

            KKTC vatandaşlarıyla evli olan şahısların KKTC vatandaşlığına geçme hakları vardır. KKTC vatandaşı bir erkek ile evlenen yabancı bir kadın veya KKTC vatandaşlığını almaya hak kazanan ancak vatandaş olmadan vefat eden bir erkekle evlenen bir kadın KKTC vatandaşı olabilir. Ancak kadın, bu evlilikte eşi ile en az 1 yıl birlikte yaşamış olduğunu ıspat etmelidir. KKTC vatandaşı bir kadınla 1 yıldan fazla evli olup birlikte yaşadıklarını ıspat eden bir erkek ikamet koşulu aranmadan KKTC vatandaşı olurlar. Bunun dışında KKTC vatandaşı ile evlenen vatansız kişiler ya da evlenme ile vatandaşlıklarını kaybedenler direkt olarak KKTC vatandaşı olurlar. Evliliğin geçersiz olması durumunda, eşin iyi hali KKTC vatandaşlığını korumada önemlidir. Bu gibi durumlarda çocuklar ise kendi istekleriyle KKTC vatandaşlığını koruyabilirler.

            Evlilik yoluyla KKTC vatandaşlığının kazanılması için gereken evraklar:

            Eşi KKTC’de İkamet Ediyorsa ve Başvuran Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Değilse:

NOT:Müracaat Evlilik Tarihinden 1 Yıl Sonra Kabul Edilir.

1- Evlenme akdi yurtdışında yapılmış ise, evlenme belgesi akdin yapıldığı ülkedeki TC Büyükelçiliğinde veya KKTC temsilciliği varsa orda tasdik edilecek.

2- Başvuranın orijinal doğum belgesi ve çevirisi

(Moldovcayı Can Sözer tercüme edecek (Belediye Sosyal Tesisleri))

(Rusca Funda Alibeyoğlu (Dışişleri Bakanlığı))

(Arapca Fahri Yönlüer (Dışişleri Bakanlığı))

3- Muhtardan ‘Birlikte Yaşam Belgesi’

4- Vatandaş olanın KKTC kimlik fotokopisi

(TC kökenli ise + vatandaşlık belgesi)

(1974 yılından sonra doğmuş ise anne veya baba kimlik fotokopisi)

5- Meslek belgesi (diploma aslı + fotokopi)

6- Müracaat esnasında 91 TL harç + 13.5 TL’lık damga pulu

7- Başvuru yapanın pasaport fotokopisi ve aslı

8- Başvuru yapanın giriş – çıkış dökümü (İlçe Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubelerinden alınabilir)

9- Eş ile gelinecek

10-İlk  evlilik değilse boşanma belgesi

Başvuran Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı İse:

NOT:Müracaat Evlilik Tarihinden 1 Yıl Sonra Kabul Edilir.

1-TC Elçiliğinden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

2- Evlenme Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

3- Muhtardan alınmış ‘Birlikye Yaşam Belgesi’ veya yurt dışında yaşıyorlar ise form 5 (Konut Bildirim Formu)

4- Vatandaş olanın KKTC kimlik aslı ve fotokopisi

(TC kökenli ise + vatandaşlık belgesi)

(1974 yılından sonra doğmuş ise anne veya baba kimlik fotokopisi)

(Kıbrıs asıllı ise anne ve/veya babanın kimlik kartı fotokopileri)

5- Meslek belgesi (diploma aslı + fotokopi)

6- Başvuru yapanın giriş – çıkış dökümü (İlçe Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubelerinden alınabilir)

 7- Başvuru yapanın TC Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

8-Eş ile birlikte gelinecek 

9-Başvurular şahsen yapılır.  Başvuru harcı 91 TL harç + 13.5 TL’lİk damga pulu

10-İlk  evlilik değilse boşanma belgesi

11- Başvuru yapan erkek ise, onaylı müteakip Terhis Belgesi hazır bulundurulmalıdır

12-İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’nden  Ek-1 Form IV doldurulacak.

6-Bakanlık Kararı ile Genel Olarak KKTC Vatandaşlığının Kazanılması:

            KKTC vatandaşlığı almanın bir yolu da Bakanlık kararıdır. Bunun için herşeyden önce başvuranın reşit olması gerekir. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük olarak 5 yıl kesintisiz olarak KKTC’de ikamet etme şartı aranır. 1 yılda 40 günü aşmayan kesintiler sıkıntı yaratmaz. Bunun yanında vatandaşlık istediğini davranışlarıyla kanıtlamak, iyi ahlaklı olmak, genel bir tehlikeli hastalığı olmamak, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire ve işe sahip olmak da diğer şartlardır.

            Bu şartları taşıyıp KKTC vatandalı olan bir şahsın eşi ve reşit olmayan çocukları da direk olarak KKTC vatandaşlığı almaya hak kazanırlar. Başvuru yapmaları durumunda işlemleri tamamlanarak KKTC vatandaşı olabilirler.

            Başvuru Esnasında Aşağıdaki Evraklar Gereklidir:

  1. TC Elçiliği’nden adli sicil kaydı
  2. Giriş-Çıkış Dökümü (İlçe Polis Müdürlüklerine bağlı Muhaceret Şubelerinden alınabilir)
  3. Karakter Belgesi (İlçe Polis Müdürlüklerinden alınabilir)
  4. Muhtardan İkametgah Belgesi
  5. TC kimlik fotokopisi ve aslı

7- Bakanlar Kurulunca İstisnai Olarak KKTC Vatandaşlığının Kazanılması

            Bazı özel durumların varlığı halinde, herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın KKTC vatandaşlığı kazanılabilir. Bu şahıslar şunlardır:

1-KKTC vatandaşlığını herhangi bir nedenden ötürü kaybetmiş kişilerin sonradan doğan ve reşit yaşa gelmiş çocukları,

2-KKTC’de turizm, ticaret, sanayi alanlarında yatırım yapanlar,

3-Siyaset, teknik, kültür alanlarında önemli hizmet gösterenler,

4-KKTC vatandaşlığa alınmaları herhangi bir nedenle uygun görülenler,

5-KKTC vatandaşlığına alınması zorunlu olarak kabul edilenler,

6-1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılanlar, onların eşleri, çocukları, Harekatta şehit düşenlerin dul eşleri, çocukları, anne ve babaları Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda KKTC vatandaşı olabilir.