KKTC İKAMET İZİNLERİ:

Bu sayfamızda Kıbrıs’ta ikamet izni almak için gereken şartları ayrıntılı bir şekilde bulacaksınız.

 İkamet izni nedir?

   KKTC’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, başka şekilde yasal izinli olmamaları durumunda, ikamet izni almaları mecburidir.

            Çalışma, iş kurma ve daimi ikamet izinleri olanlar, bu izinlerinin geçerli oldukları sürelerde, ikamet izni almaları gerekmez.

İkamet izni alabilmek için pasaport geçerlilik süresi ne olmalıdır?

 • KKTC’de elçilik, konsolosluk veya temsilciliği olan ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği ülkeleri yurttaşlarına girişte vize verilebilmesi, en az iki ay geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır. Belirtilen kategorilerde olmayan ülke yurttaşlarına girişte vize verilebilmesi, en az 6 ay geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır.
 • Çalışma izni Vizesi; Ülkeye ön izin ile gelmiş olan kişilere 30 gün süreli olarak verilir. Ülkede elçilik, konsolosluk veya başka temsilciliği olmayan ülke yurttaşlarına böyle bir vizenin verilebilmesi, en az 2 yıl geçerli pasaport ile giriş yapılmasına bağlıdır.

İkamet izninden Muafiyet Belgesi alınması zorunlu durumlar nelerdir?

KKTC vatandaşı ile evli şahıslar ve Müdür tarafından vatansız olduğu tespit edilmiş kişiler  ikamet izninden muaf olup, ülkedeki yasal izinli oldukları sürenin sona ermesinden itibaren en geç kırk gün içerisinde Daire’ye başvurarak İkamet izninden muafiyet belgesi almak zorundadırlar. İkamet izninden muaf olan kişiler, İkamet izinleri ve vizeler tüzüğünün resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde İkamet izninden muafiyet belgesi almaları zorunludur. Bu süre içerisinde muafiyet belgesi almamış olanlar, bir yıllık sürenin sona ermesinden itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasa’daki para cezaları uygulanır.

(İkamet izni alma yükümlülüğünden muaf olunan diğer durumlar İkamet izinleri ve vizeler tüzüğü 12.maddesinden ulaşılabilir.)

Altmış yaşını doldurmuş olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yasal izinli olmaksızın bulunan yabancıların izin alması zorunlu mu?

İkamet izinleri ve vizeler tüzüğü yürürlüğe girdiği tarihten önce, altmış yaşını doldurmuş olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yasal izinli olmaksızın bulunan yabancılar,

(1) Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde, bu tüzük kurallarına uygun şekilde ikamet izni almaları halinde veya

 (2) Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde, Ülkeden çıkış yapmaları halinde, altmış yaşından sonraki ve böyle bir ikamet izni almadan önceki veya ülkeden çıkış yapmadan önceki sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yetkili makamlardan izinli olarak bulunmuş kabul edilirler ve haklarında bu süre için herhangi bir para cezası uygulanmaz.

İkamet izni başvuru süreci nasıl ilerlemektedir?

 • İkamet izni başvuruları, KKTC’ye girişte verilmiş olan vize süresinin başlangıcından itibaren en geç 30 gün içerisinde başvuran kişinin ikamet adresinin bulunduğu bölgeden sorumlu İlçe Polis Müdürlüğünün Muhaceret Amirliğine yapılır.
 • Devam eden bir ikamet izninin yenilenmesi için yapılacak başvurular, mevcut ikamet izin süresinin dolmasından en erken 60 gün önce en geç 20 gün önce yapılır.
 • Yapılmış olan başvurular, öncelikle İlçe Polis Müdürlüğünün Muhaceret Amirliği tarafından değerlendirilerek, ikamet izni verilmesinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli görüşü de içerecek şekilde, Daire’ye en geç 10 gün içerisinde ulaştırılır.
 • Başvurunun Daire’ye ulaştırılmasından sonra, başvuran tarafından olumlu sağlık raporu Daire’ye ulaştırılır ve ileri bir incelemeye gerek olmaması halinde, o tarihte ikamet izni düzenlenir.
 • Başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde olumlu sağlık raporunun Daire’ye başvuran tarafından ulaştırılmaması halinde, başvurana başvurusunun reddedilmiş olduğuna ve 5 gün içerisinde çıkış yapması gerektiğine dair kısa mesaj gönderilir. 5 gün içerisinde ülkeden çıkış yapmayan yabancılar, beşinci günün dolmasından itibaren ülkede yetkili makamlardan izinsiz olarak bulunmuş sayılırlar ve haklarında Yasadaki para cezaları uygulanır.
 • İkamet izninin her bir türü için gerekli olan bilgi ve belgeler Daire tarafından tespit edilip kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ:

KKTC’de Öğrenci ikamet izni almakla yükümlü kişiler kimlerdir?

•    Yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek olan yabancılar Öğrenci İkamet izni almakla yükümlüdür.

•    Üniversitelerde öğrenim görecek olan öğrencilerin, öğrenci ikamet izni başvuruları, Daire’ye ait resmi internet sitesinde bu amaçla hazırlanmış olan uygulama üzerinden gerekli adımlar takip edilip tamamlanmak suretiyle yapılır.

Öğrenci ikamet izni online işlemler başvuru link:(https://icisleri.gov.ct.tr)

İKAMET İZNİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF OLAN KİŞİLER:

İkamet izni alma yükümlülüğünden muaf şahıslar:

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli kişiler.
 2. Müdür tarafından vatansız olduğu tespit edilmiş kişiler.
 3. Ülkede velisi veya vasisi ile yaşamakta olan, on sekiz yaşını doldurmamış olan yabancılar.
 4. Ülkede yurttaş olan velisi veya vasisi ile yahut yasal izinli olan velisi veya vasisi ile yaşamakta olan on sekiz yaşından büyük, zihinsel engelli olan veya en az yüzde elli fiziksel engelli olan yabancı kişiler.
 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.
 6. Mavi kimlik sahibi olanlar ile Daimi İkamet izni Yasası uyarınca daimi ikamet izni sahibi olanlar bu izinleri devam ettiği sürece,
 7. Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca çalışma veya iş kurma izni sahibi olanlar, bu izinleri devam ettiği sürece.
 8. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile diplomatik pasaport sahibi yabancılar.
 9. Yukarıdaki 8 numara kapsamındaki kişilerin ailelerinden, Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler.
 10. Uluslararası kuruluşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşik yabancı Misyonda geçici bir süreyle görevlendirilip Dışişleri Bakanlığınca muafiyeti bildirilenler  Uluslararası antlaşmalar uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapmak için atanmış olan personel ile eş ve çocukları.
 11. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan ve zorunlu askerlik görevini yerine getirenler dışındaki askeri personel ile onların eşleri, çocukları, anne ve babası.
 12. Tutuklu, hükümlü veya gözaltında olanlar, bu hallerinin devam ettikleri süre boyunca.

İkamet izni çeşitleri şunlardır:

(1) Aksine bir kural bulunmadığı takdirde, her defasında en fazla 1 yıllık süreyle verilen Kısa Dönem İkamet İzni.

(2) Her defasında en fazla 2 yıllık süreyle verilen Aile İkamet İzni.

(3) Öğrenim sürelerine göre ve her defasında en fazla 2 yıllık süreyle verilen Öğrenci İkamet İzni.

(4) Altmış yaşını doldurmuş olan kişilere verilecek olan ikamet izinleri, her defasında 3’er yıllık olarak verilir.